Gliwice dnia 21.12.2021 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA „Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła, internat, SSM „Ślązaczek”)”

 

Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Załączniki:

 1. Propozycja cenowa - wzór
 2. Umowa - wzór
 3. Formularz cenowy
 4. RODO

Gliwice dnia 24.11.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

1. „Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5"

Załączniki:

 1. Propozycja cenowa - wzór
 2. Formularz cenowy
 3. Umowa - wzór
 4. RODO
 5. Harmonogram

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie zapytania „Konwój wartości pieniężnych z siedziby ZSTI w Gliwicach do ING Bank Śląski Gliwice ul. Zwycięstwa 52 i z powrotem”

2. „Konwój wartości pieniężnych z siedziby ZSTI w Gliwicach do ING Bank Śląski Gliwice ul. Zwycięstwa 52 i z powrotem”

Załączniki:

 1. Propozycja cenowa - wzór
 2. Formularz cenowy
 3. Umowa - wzór
 4. RODO

 

Gliwice dnia 28.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Załączniki:

1. Wzór druku propozycji cenowej
2. Formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
3. Wzór umowy - zał. nr 2
4. Klauzula informacyjna RODO