Gliwice dnia 09.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego pompowego odwodnienie posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni ciepła w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Załączniki:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej"
  2. Wzór umowy
  3. Opis przedmiotu zamówienia

Gliwice dnia 10.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Załączniki:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej"
  2. Formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia.
  3. Wzór umowy.

Gliwice dnia 19.01.2022 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 21.12.2021 r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA „Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła, internat, SSM „Ślązaczek”)”

Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 24.11.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

1. „Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5"

 

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie zapytania „Konwój wartości pieniężnych z siedziby ZSTI w Gliwicach do ING Bank Śląski Gliwice ul. Zwycięstwa 52 i z powrotem”

2. „Konwój wartości pieniężnych z siedziby ZSTI w Gliwicach do ING Bank Śląski Gliwice ul. Zwycięstwa 52 i z powrotem”

 

Gliwice dnia 28.06.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"