Matura próbna z Operonem

2021-11-22 PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY
 09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)
 11.50–14.00 Przerwa
 14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)
 
2021-11-23 PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY
 09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)
 11.50–14.00 Przerwa
 14.00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)
2021-11-24 PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY
 09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)
 11.00–14.00 Przerwa
 14.00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)
2021-11-25 PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE
 09.00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka* (210 minut)
 *Egzamin z informatyki składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera.