Matura próbna z OPERONEM

Termin Próbna Matura z Operonem dla szkół ponadgimnazjalnych (formuła 2015)
22.11.2022

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

11.50–12.45 Przerwa

13:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)
23.11.2022

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

11.50–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

24.11.2022
 

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11.00–14.00 Przerwa

14.00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

25.11.2022

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

09.00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka* (210 minut)

*Egzamin z informatyki składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera.