Salon Maturzystów online

21 września w auli szkolnej uczniowie klas maturalnych uczestniczyć będą w wykładach dot. zasad maturalnych w ramach spotkań online.

10:00 - 13:00

MATURA 2022

Scena MATURA i STUDIA

  • O egzaminie maturalnym 2022 mówi Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
  • Niezbędnik maturzysty 2022, czyli wszystko co o maturze wiedzieć się powinno. O zasadach, terminach, przebiegu i ewentualnych odwołaniach opowie Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  • przedmioty obowiązkowe omawiają eksperci OKE w Krakowie: polski, matematyka i język obcy; jęz. angielski.
  • przedmiot dodatkowy: informatyka

Po spotkaniu będziemy wypełniać deklaracje maturalne.

Podczas spotkania uczniowie mogą porozmawiać z pedagog szkolną na temat dostosowań.