„DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN“ - „NIEMCY W MOICH OCZACH“

 
KONKURS REALIOZNAWCZY
 
Zespół nauczycieli języka niemieckiego ZSTI w Gliwicach ogłasza
konkurs szkolny propagujący wiedzę o Niemczech w formie plakatu
(technika kolażu), w następujących kategoriach:
 
- historia
- geografia
- architektura (zabytki, architektura współczesna)
- kultura
- literatura
- technika
- sport
- kulinaria
- znane marki firmowe
- wybitne osobowości
- turystyka
 
Prace konkursowe można tworzyć indywidualnie lub w grupach.
Należy je składać nauczycielom języka niemieckiego do 26 stycznia 2024 r.
Nagrodzone pracę zostaną zaprezentowane w formie wystawy szkolnej oraz na stronie internetowej i FB szkoły.
 
Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
 
ZAPRASZAMY DO KREATYWNEGO UDZIAŁU!!!!!!!!