Egzamin zawodowy klasy 4

Uczniowie klas 4 do 20.09.2021 r., obowiązkowo muszą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji Zima 2022.
Deklaracja dostępna u p. Anety Palki (sala 135A).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin z kwalifikacji EE.08 w sesji Lato 2021) można odebrać w sekretariacie. Jeśli egzamin zakończył się wynikiem negatywnym, należy złożyć osobną deklarację aby przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji Zima 2022, która również jest do odebrania u p. Anety Palki (sala 135A). 

Deklaracje dostępne są w module egzamin zawodowy.