Konkurs dla uczniów klas pierwszych związany z obchodami Dnia Ziemi "Działania na rzecz klimatu"

27.04. (czwartek) odbędzie się konkurs dla uczniów klas pierwszych związany z obchodami Dnia Ziemi.

Każda klasa ma przygotować plakat o tematyce: "Działania na rzecz klimatu". Technika dowolna. Oceniany będzie wkład pracy, inwencja twórcza, staranność, zgodność z tematem. Plakaty należy dostarczyć do p. Anny Stobieckiej lub p. Katarzyny Wierzbickiej lub p. Benedykty Krogulec do 26.04 (środa), sala 204 lub 207.

Oprócz plakatu zespół złożony z 3 uczniów każdej klasy bierze udział w konkursie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, gazów cieplarnianych, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. Test odbędzie się 27.04 (czwartek) na czwartej lekcji w sali 204.