Konkurs Fizyczny "NAUKA i TECHNIKA"

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE FIZYCZNYM Wielki Test Edukacyjny "NAUKA i TECHNIKA".

W roku szkolnym 2021/2022 konkurs „NAUKA i TECHNIKA", przeprowadzany jest online na platformie testowej w trzech kategoriach wiekowych na temat:

KAT. 1 – uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych – właściwości i budowa materii, hydrostatyka i aerostatyka

KAT. 2 – uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - mechanika, grawitacja

KAT. 3 - uczniowie klas III-IV szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - prąd elektryczny, magnetyzm, elektrostatyka.

Kartę zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty należy przesłać mailem lub listownie do 15 października 2021 r. na adres Organizatora.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się stronie internetowej www.wielkitestedukacyjny.com.

Na laureatów konkursu oraz na najliczniej reprezentowane szkoły czekają atrakcyjne nagrody (sprzęt elektroniczny, bestsellery książkowe dla młodzieży, dyplomy). Chcemy dać dzieciom szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i wyrażenie samych siebie.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. Benedykta Krogulec do dnia 6 października 2021 r. Opłata konkursowa wynosi 10 zł od uczestnika.