Mateusz Żelazny - w grupie realizującej projekt izolatorium

W dniu 16.12.2021 r. na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oficjalnie zostało otwarte izolatorium. Projekt wraz z jego realizacją został wykonany przez studentów Koła Naukowego Bezpieczna Ściana z Katedry Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców w ramach projektu studenckiego koła naukowego ogłoszonego przez Politechnikę Śląską. Skład zespołu projektowego został poszerzony o uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (Mateusz Żelazny 3P). Zespół projektowy pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego Pani dr in. Anety Grodzickiej oraz przy współpracy z pracownikami Inspektoratu BHP Politechniki Śląskiej posiadającymi tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy wykonali następujące zadania:
1. przygotowanie pomieszczenia,
2. przygotowanie modeli wyposażenia izolatki wraz z projektem i wydrukiem 3D,
3. przygotowanie wizualizacji działania izolatorium,
4. przygotowanie części opisowej o sposobach udzielania pomocy przedlekarskiej dla wybranych urazów,
5. realizacja aplikacji, w ramach której przedstawiono sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej.
Do zadań Mateusza należała realizacja aplikacji oraz wydruk 3D do makiety izolatki.
Jesteśmy dumni, że nasz uczeń doskonale wywiązał się ze swojego zadania.
Izolatorium jest dostępne dla wszystkich użytkowników budynku w chwili złego samopoczucia czy te potrzeby udzielenia pomocy przedlekarskiej.
Izolatorium zostało otwarte przez Dziekana Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Pana prof. dr hab. in. Franciszka Plew, Dyrektor ZSO4 Pani Joannę Grzybowską oraz Wicedyrektor Sylwię Gruszkę z ZSTI w Gliwicach
Gratulujemy!