Mecenat firmy TAURON Dystrybucja S.A.

13 października zostało podpisane porozumienie o współpracy między ZSTI w Gliwicach a TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice - przedsiębiorstwem pełniącym funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, na mocy którego klasa 1EI technik elektryk objęta została mecenatem tej firmy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z elektryką. W spotkaniu wzięli udział:

Dariusz Zygmunt - Dyrektor Oddziału

Magdalena Sobczak - Kierownik Wydziału Personalnego

Janusz Magiera - Dyrektor ZSTI

Aneta Palka - Kierownik szkolenia praktycznego ZSTI.

W trakcie spotkania omówione zostały postanowienia zawartej umowy, m.in. różne formy współpracy, praktyki zawodowe, organizacja konkursu na najlepszego elektryka, wykłady oraz wycieczki zawodowe dla uczniów.

TAURON Dystrybucja S.A. jest częścią Grupy TAURON. Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej w południowej Polsce. Więcej informacji na stronie www.tauron-dystrybucja.pl. TAURON Dystrybucja S.A. jest największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarcza 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18,5% powierzchni Polski. Uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych i wdraża nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii inteligentnych sieci przesyłowych. Cieszymy się, że będziemy mieć takie wsparcie w procesie edukacyjnym.