Rekrutacja do PSM I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach na rok szk. 2023/2024

Przesłuchania do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. odbędą się w dniach 18 i 19 maja 2023r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmować będziemy od 3 kwietnia do 27 kwietnia.

Egzaminy wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. odbędą się w dniach 5 czerwca (wokalistyka) i 6 czerwca (instrumentalistyka).

Dokumenty rekrutacyjne przyjmować będziemy od 24 kwietnia do 31 maja.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły:

www.psmgliwice.pl zakładka REKRUTACJA 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły w godz. od 11:00 do 17:00 pod nr telefonu 32 231 31 23 lub poprzez email: sekretariat@psm.gliwice.eu