Rozstrzygnięcie konkursu "Śladami kultury niemieckiej na Górnym Śląsku"

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 
 
Z największą przyjemnością pragniemy poinformować, iż wyłoniliśmy zwycięzców konkursu fotograficznego poświęconego refleksyjnym wędrówkom ku przeszłości, zatytułowanego ŚLADAMI KULTURY NIEMIECKIEJ NA GÓRNYM ŚLĄSKU.
 
Na miano triumfatora zasłużył, zdaniem komisji konkursowej, ADAM CZERNY, uczeń klasy 4EI. Inspirator wydobył na światło dzienne przedmioty gospodarstwa domowego zakorzenione w kulturze niemieckiej. Równie sentymentalnym tropem podążył w zaproponowanej przez siebie pracy BORYS ROGOWSKI, uczeń klasy 2P, laureat drugiego miejsca. Przedmiotem jego ekspozycji stały się epitafia nagrobne zabrzańskiej nekropolii, mocno nadszarpnięte zębem czasu, ukazujące fragmenty niemieckojęzycznych suplikacji.
Na trzecim miejscu uplasował się DAWID SWACZYNA, uczeń klasy 2 EI. Podobnie jak triumfator skoncentrował on uwagę na uwiecznieniu przedmiotów codziennego użytku sięgających korzeniami początków i połowy minionego stulecia.
 
W obecności dyrektora szkoły oraz komisji konkursowej uhonorowano wymienionych laureatów dyplomami pamiątkowymi oraz nagrodami rzeczowymi w postaci albumów, na których kartach upamiętniono malownicze fotografie ujmujących miejsc i obiektów, będących – w co mocno wierzymy – inspiracją do dalszych wzniosłych zmagań na polu artystycznego utrwalania dookolnego uniwersum.
Wszystkie nadesłane prace wpisują się znakomicie w motyw przewodni konkursu. Ich autorów cechuje wysoki poziom intuicji artystycznej oraz wrażliwości estetycznej, przede wszystkim zaś oryginalny sposób interpretacji konkursowego przesłania.
 
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WASZ UDZIAŁ W KONKURSIE.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!