W rankingu techników portalu Wasza Edukacja 2023 zajęliśmy 1 miejsce na śląsku i 18 miejsce w Polsce

ogólnopolskim rankingu techników 2023 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1457 techników publicznych oraz niepublicznych, spełniając tym samym wymogi regulaminu.

 

Przy tworzeniu rankingu techników, uwzględnione zostały różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i kompleksowe podejście. Uwzględnione zostały wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z egzaminów zawodowych oraz osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Dodatkowo, uwzględniono także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

Dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł, takich jak OKE, CKE oraz MEiN, co zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników.

Szczegółowe wyniki rankingu: https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/technika

Wyniki gliwickich techników: https://waszaedukacja.pl/ranking/gliwice/technika

Więcej o EWD naszej szkoły: https://www.zsti.gliwice.pl/szkola/edukacyjna-wartosc-dodana