XXX edycja Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża

Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką,odbędzie się 27 marca 2023 r.  na 4 godzinie lekcyjnej w salach 314 i 315. Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie na konkurs. Uczestnicy olimpiady nie mogą wnosić na salę  telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów lub innych urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.

 

Koordynatorki olimpiady

Benedykta Krogulec

Katarzyna Wierzbicka