Zebranie z rodzicami

Dnia 18 listopada 2021 r. o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami w formie zdalnej. Wywiadówka odbędzie się za pomocą platformy Teams, o szczegółach poinformują wychowawcy klas.

Z nauczycielami uczącymi w danej klasie można kontaktować się przez Teams w godzinach 17:00 - 19:00 lub zwyczajowo przez dziennik elektroniczny (mailowo).