Otwarcie Zielonej Pracowni w ZSTI

15 listopada 2023 r. o godz. 14:00 oficjalne otwarcie Zielonej Pracowni.