Zebranie z Rodzicami

W dniu 25 marca o godz.17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami w trybie on-line. Wychowawcy klas przedstawią informację o bieżących sprawach szkolnych. W klasach maturalnych Rodzice zostaną poinformowani o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego, co grozi nie ukończeniem szkoły.