CENNIK ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE 

W STOŁÓWCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH

obowiązuje od 01.03.2023 r.