CENNIK ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE 

W STOŁÓWCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH

obowiązuje od 01.09.2023 r.