Dostępność architektoniczna

Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” (II piętro) w budynku przy ulicy Krakusa 16.

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

a) Dla budynku dostępnych jest pięć wejść od ul. Krakusa 16. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i umożliwia dostęp do budynku osobom o ograniczonej niepełnosprawności, natomiast cztery pozostałe pełnią funkcję wyjść ewakuacyjnych bez możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek posiada również dodatkowe wejście dostępne tylko i wyłącznie dla mieszkańców dwóch lokali mieszkalnych od strony ul. Krakusa.

b) Wejście główne od ulicy Krakusa 16 – drzwi pierwsze i drugie w holu otwierane ręcznie, natomiast drzwi trzecie otwierane i zamykane na elektromagnes, wszystkie drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do wnętrza budynku.

c) Informacja główna w recepcji internatu. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym do budynku internatu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Kontrole pełnią pracownicy recepcji.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku są dwie windy, w tym jedna z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, obsługujące parter i piętra od 1 do 5. Windy nie dojeżdżają na poziom szóstego piętra. Schody w budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na drugim, czwartym i piątym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia mieszkalne i użytkowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

a) W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik recepcji znajdującej się przy wejściu głównym od strony ul. Krakusa 16, tel. 32/230-68-31 wew. 310.

b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika recepcji pełniącego służbę oraz wychowawców na I, III, IV, V piętrze, psychologa na VI oraz pracowników administracji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”) na II piętrze.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z regulaminem internatu i SSM „Ślązaczek” do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt (oprócz psa asystującego i psa przewodnika).

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.