Internat Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16

44-100 Gliwice

tel. 32 230 68 31

sekretariat internatu wew. 2 

wychowawcy wew. 75

szef kuchni wew. 68 (od 7.00 do 10.00)

 wew. 65 (od 10.00 do 13.00)

 

e-mail:

wicedyrektor szkoły: a.swida@zsti.gliwice.pl

sekretariat internatu: internat@zsti.gliwice.pl

szef kuchni: stolowka@zsti.gliwice.pl 

wychowawcy: internatzsti@zsti.gliwice.pl