Dla Technikum Nr 1

L.p.

Data

Powód

1.

12.11.2021

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

2.

07.01.2022

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

3.

11.01.2022

Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

4.

02.05.2022

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

5.

04.05.2022

Egzamin maturalny z języka polskiego

6.

05.05.2022

Egzamin maturalny z matematyki

7.

06.05.2022

Egzamin maturalny z języka angielskiego

8.

17.06.2022

Piątek po Bożym Ciele

9.

03.06.2022

Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Dla XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

L.p.

Data

Powód

1.

12.11.2021

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

2.

07.01.2022

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

3.

02.05.2022

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

4.

04.05.2022

Egzamin maturalny z języka polskiego

5.

05.05.2022

Egzamin maturalny z matematyki

6.

06.05.2022

Egzamin maturalny z języka angielskiego

7.

17.06.2022

Piątek po Bożym Ciele