Kolejny raz jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU! Wyniki EWD za okres 2020 - 2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała najnowsze wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej obejmujące okres 3-rocznikowy: 2020–2022. Wskaźniki obecnie są obliczane dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.
Szczegóły na stronie CKE: ZOBACZ

Mimo pandemii wyniki Technikum nr1 w porównaniu do innych szkół są wysokie. Zarówno wyniki egzaminów z przedmiotów humanistycznych jak i przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych znajdują się w ćwiartce sukcesów. Na uwagę zasługuję egzamin z matematyki, którego wyniki znajdują się poza elipsą wyników średnich. Serdeczne gratulacje dla tegorocznych maturzystów i nauczycieli.

Warto przeanalizować opublikowane wykresy i zapoznać się z metodologią opracowania wskaźników.

Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi typ ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Szczegóły znajdziecie na stronie https://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/jak-obliczano-wskazniki/

Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć uczniów. Dlatego końcowe wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. W odróżnieniu od zespołu ekspertów Perspektyw, Zespół EWD promuje metodę statystyczną, która prowadzi do wyliczenia wyników egzaminów i efektywności nauczania z uwzględnieniem wyników uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Jak odczytywać wyniki wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej?

Wyniki wskaźników EWD przedstawiane są graficznie w układzie współrzędnych, w którym na osi poziomej znajdują się wyniki egzaminacyjne, natomiast na osi pionowej EWD. Dane placówek prezentowane są w postaci elips reprezentujących łączną informację o średnim wyniku egzaminacyjnym oraz EWD w zakresie sprawdzanym przez egzamin zewnętrzny z uwzględnieniem niepewności szacowania obu wartości (poziom ufności dla rozkładu dwuwymiarowego: 95%).