• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PRIORYTET 3 służy poprzez zakup nowości wydawniczych ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW oraz PROMOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Jest programem rządowym. Ma on na celu wspieranie  w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości literackich i wydawniczych.

Wniosek złożony w imieniu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przez Dyrektora Szkoły Janusza Magierę został pozytywnie zaakceptowany przez organ prowadzący szkołę. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej ZST-I w Gliwicach w kwocie 15000,00 zł., z czego 3000,00 zł. to wkład własny otrzymany od Miasta Gliwice.

​Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach  będzie realizować założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2019 roku.

Zadaniem Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach realizującego program jest:

- zakup nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych,

- podjęcie współpracy z biblioteką publiczną obejmującą: planowanie zakupu książek i wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

- organizacja w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,

- uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami,

- zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

- dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeprowadzono szereg działań związanych z powiększeniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Przedstawiamy Państwu Harmonogram działań.

Informacja dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla rodziców uczniów ZST-I w Gliwicach.

 

 

Prezentacja dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.