• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2022/2023

 

I

Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 1.

Rok szkolny

 

 - I półrocze

01.09. – 16.12.2022

 

 - II półrocze

19.12. – 23.06.2023

2.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

28.04.2023

3.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023

II

Terminy rekrutacji do klas pierwszych

Zgodnie z przepisami prawa

III

Terminy ferii

 

1.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31.12.2022

2.

Ferie zimowe

16–29.01.2023

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

06–11.04.2023

4.

Ferie letnie

24.06. – 31.08.2023

IV

Zebrania z rodzicami

 

1.

Ogólne:

15.09.2022

17.11.2022

12.01.2023

23.03.2023

18.05.2023

2.

Z rodzicami klas programowo najwyższych w sprawie matur

15.09.2022

3.

Z rodzicami klas programowo najwyższych

23.03.2023

V

Rekolekcje wielkopostne – dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii

03–05.04.2023

VI

Praktyka zawodowa

 

1.

Klasy trzecie

06.03. – 31.03.2023

2.

Klasy czwarte

04.05. – 31.05.2023

VII

Terminy konferencji Rady Pedagogicznej – WTOREK dniem konferencyjnym

 

1.

Konferencja plenarna przygotowawcza

31.08.2022

2.

Konferencja plenarna przygotowawcza cz. II – nadzór

06.09.2022

3.

Konferencja klasyfikacyjna I półrocze

20.12.2022

4.

Konferencja plenarna – podsumowanie I półrocza

10.01.2023

5.

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

25.04.2023

6.

Konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas

19.06.2023

7.

Konferencja plenarna – podsumowanie roku szkolnego

23.06.2023

8.

Konferencja przygotowująca rok szkolny 2023/2024

30.08.2023

9.

Konferencje szkoleniowe

wg odrębnego planu

VIII

Zebrania zespołów przedmiotowych

29 i 31.08.2022

29 i 31.08.2023 oraz

wg uzgodnienia zespołów

IX

Apele szkolne

01.09.2022

12.01.2023

23.06.2023

X

Egzaminy

 

 

1.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

 • część ustna
 • część pisemna

 

 

10– 23.05.2023

04 – 23.05.2022

Egzaminy maturalne – terminy dodatkowe

 • część ustna
 • część pisemna

 

 

05– 07.06.2023

01 – 19.06.2023

Egzaminy maturalne – terminy poprawkowe

 • część ustna
 • część pisemna

 

 

21.08.2023

22.08.2023

2.

Przekazywanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół

07.07.2023

08.09.2023 (po egz. popr.)

3.

Egzamin zawodowy:

etap pisemny – sesja zimowa

11.01.2023

etap pisemny – sesja letnia

06.06.2023

etap praktyczny – sesja zimowa:

INF.03 (CKE 16–19.01.2023)

TKO.06 (CKE 09-21.01.2023)

 

16 – 18.01.2023

do ustalenia

etap praktyczny – sesja letnia:

INF.03 (CKE 09–12.06.2023)

INF.02 (CKE 12–17.06.2023)

TKO.05 (CKE 01-18.06,2023)

 

12.06.2023

do ustalenia

do ustalenia

4.

Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

do 07.04.2023

do 26.05.2023

do 08.09.2023

5.

Egzaminy poprawkowe promocyjne

21– 29.08.2023