• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO

2021/2022

 

I

Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 1.  

Rok szkolny

 

 - I półrocze

01.09. – 17.12.2021

 

 - II półrocze

20.12. – 24.06.2022

 1.  

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

29.04.2022

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

II

Terminy rekrutacji do klas pierwszych

Zgodnie z przepisami prawa

III

Terminy ferii

 

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23–31.12.2021

 1.  

Ferie zimowe

14–27.02.2022

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14–19.04.2022

 1.  

Ferie letnie

25.06. – 31.08.2022

IV

Zebrania z rodzicami

 

 1.  

Ogólne:

16.09.2021

18.11.2021

13.01.2022

24.03.2022

19.05.2022

 1.  

Z rodzicami klas programowo najwyższych w sprawie matur

16.09.2021

 1.  

Z rodzicami klas programowo najwyższych

24.03.2022

V

Rekolekcje wielkopostne – dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii

11–13.04.2022

VI

Praktyka zawodowa

 

 1.  

Klasy trzecie po gimnazjum

14.03. – 8.04.2022

 1.  

Klasy trzecie po szkole podstawowej

20.04. – 19.05.2022

VII

Terminy konferencji Rady Pedagogicznej – WTOREK dniem konferencyjnym

 

 1.  

Konferencja plenarna przygotowawcza

30.08.2021

 1.  

Konferencja plenarna przygotowawcza cz. II – nadzór

07.09.2021

 1.  

Konferencja klasyfikacyjna I półrocze

21.12.2021

 1.  

Konferencja plenarna – podsumowanie I półrocza

11.01.2022

 1.  

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

26.04.2022

 1.  

Konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas

20.06.2022

 1.  

Konferencja plenarna – podsumowanie roku szkolnego

24.06.2022

 1.  

Konferencja przygotowująca rok szkolny 2022/2023

30.08.2022

 1.  

Konferencje szkoleniowe

wg odrębnego planu

VIII

Zebrania zespołów przedmiotowych

27 i 31.08.2021; 29 i 31.08.2022 oraz

wg uzgodnienia zespołów

IX

Apele szkolne

01.09.2021

13.01.2022

24.06.2022

X

Egzaminy

 

 

 1.  

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

 • część ustna (nieobowiązkowa)

 • część pisemna

Egzaminy maturalne – terminy dodatkowe

 • część ustna (nieobowiązkowa)

 • część pisemna

Egzaminy maturalne – terminy poprawkowe

 • część pisemna

 

18 – 20.05.2022

04 – 23.05.2022

 

14 – 15.06.2022

01 – 15.06.2022

 

23.08.2022

 1.  

Przekazywanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół

05.07.2022;

9.09.2022 (po egz. popr.)

 1.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • etap pisemny


 

 • etap praktyczny (formuła 2017)

   

 • etap praktyczny (formuła 2019)
   

11.01.2022

03.06.2022
 

 

12.01. – 6.02.2022

22.06. – 06.07.2022

 

06.06. - 12.06.2022

 1.  

Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

07.04.2022

27.05.2022

31.08.2022

 1.  

Egzaminy poprawkowe promocyjne

22 – 26.08.2022