• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

I

Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 1.  

Rok szkolny

 

 - I półrocze

04.09. – 15.12.2023

 

 - II półrocze

18.12.2023 – 21.06.2024

 1.  

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26.04.2024

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024

II

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych technikum i liceum

05.09.2023

III

Terminy ferii

 

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2023

 1.  

Ferie zimowe

29.01. – 11.02.2024

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03. – 02.04.2024

 1.  

Ferie letnie

22.06. – 31.08.2024

IV

Zebrania z rodzicami

 

 1.  

Ogólne:

14.09.2023

16.11.2023

21.03.2024

16.05.2024

 1.  

Z rodzicami klas programowo najwyższych w sprawie matur

14.09.2023

V

Rekolekcje wielkopostne – dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii

25–27.03.2024

VI

Praktyka zawodowa

 

 1.  

Klasy 3a, 3ei, 3i, 3p

26.02. – 22.03.2024

 1.  

Klasy 4ei, 4i, 4p

29.04. – 29.05.2024

VII

Terminy konferencji Rady Pedagogicznej – WTOREK dniem konferencyjnym

 

 1.  

Konferencja plenarna przygotowawcza

01.09.2023

 1.  

Konferencja plenarna przygotowawcza cz. II – nadzór

05.09.2023

 1.  

Konferencja klasyfikacyjna I półrocze

19.12.2023

 1.  

Konferencja plenarna – podsumowanie I półrocza

09.01.2024

 1.  

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

23.04.2024

 1.  

Konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas

17.06.2024

 1.  

Konferencja plenarna – podsumowanie roku szkolnego

21.06.2024

 1.  

Konferencja przygotowująca rok szkolny 2023/2024

30.08.2024

 1.  

Konferencje szkoleniowe

wg odrębnego planu

VIII

Zebrania zespołów przedmiotowych

30 i 31.08.2023; 28 i 29.08.2024 oraz

wg uzgodnienia zespołów

IX

Egzaminy

 

 

 1.  

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

 • część pisemna
 • część ustna

Egzaminy maturalne – terminy dodatkowe

 • część pisemna
 • część ustna

Egzaminy maturalne – terminy poprawkowe

 • część pisemna
 • część ustna

07 – 23.05.2024

11 – 16 i 20 – 25.05.2024

 

03 – 17.06.2024

10 – 12.06.2024

 

20.08.2024

21.08.2024

 1.  

Przekazywanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół

09.07.2024;

10.09.2024 (po egz. popr.)

 1.  

Egzamin zawodowy:

 

etap pisemny – sesja zimowa

11.01.2024

etap pisemny – sesja letnia

06.06.2024

etap praktyczny – sesja zimowa:

INF.03 (CKE 15–18.01.2024)

INF.04 (CKE 17–18.01.2024)

TKO.06 (CKE 09–20.01.2024)

 

16.01.2024

18.01.2024

18.01.2024

etap praktyczny – sesja letnia:

INF.02 (CKE 12–17.06.2024)

INF.03 (CKE 10–13.06.2024)

ELE.02 (CKE 03–19.06.2024)

 

12-14.06.2024

11.06.2024

11.06.2024

 1.  

Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

do 08.04.2024

do 24.05.2024

do 09.09.2024

 1.  

Egzaminy poprawkowe promocyjne

w ostatnim tygodniu ferii letnich

 

 

 

 

 

 

………………………………………

(podpis dyrektora ZSTI)