Gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020

Politechnika Śląska 12 lutego 2020 r. zaprosiła do Centrum Edukacyjno-Kongresowego przedstawicieli najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie śląskim na Galę Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Wyróżnione zostały szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki na egzaminach maturalnych, w olimpiadach i na egzaminach zawodowych (w przypadku szkół zawodowych).

W uroczystej Gali wzięli udział JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” mgr inż. Waldemar Siwiński. Uczelnię reprezentowali także Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji prof. Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk oraz dziekani wydziałów Politechniki Śląskiej. Z ramienia władz samorządowych obecni byli wiceprezydent Miasta Gliwice Ewa Weber oraz wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych oprócz dyrekcji szkoły reprezentowali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szk. 2019/20.

 „Recepta na dobrą szkołę jest i łatwa, i trudna do zrealizowania. Trudna, ponieważ czynników, które wpływają na to, żeby być dobrą szkołą, jest bardzo dużo. Przede wszystkim muszą być w niej świetni uczniowie, ambitni nauczyciele, muszą być współpracujący rodzice i dobre zarządzanie szkołą. Z drugiej strony recepta jest łatwa, bo wystarczy dać wolną rękę i nie przeszkadzać - zaufać tym osobom, które są profesjonalistami. Są to nauczyciele, którzy poprowadzą świetnie uczniów i rodzice, którzy w tym pomogą. Myślę, że to jest najważniejszy cel naszej edukacji w szkołach średnich”- powiedział Janusz Magiera, dyrektor Technikum nr 1 (ZSTI) w Gliwicach, które zajęło pierwsze miejsce na podium na poziomie wojewódzkim. Wśród liceów za najlepsze uznane zostało V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej,

Laureaci trzech najlepszych liceów i techników w regionie otrzymali telewizory 55” marki Samsung, ufundowane przez Politechnikę Śląską.


Najlepsze technika na Śląsku to:

1) Technikum nr 1 (ZSTI) w Gliwicach

2) Technikum nr 1 (ZS im. Wł. Szybińskiego) w Cieszynie

3) Technikum nr 1 (BSP)w Bielsku-Białej.


Najlepsze licea w regionie to:

1) V LO w Bielsku-Białej

2) III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

3) I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach  

Galę uświetniły aranżacje muzyczno-świetlne, w tym pokazy laserowe Fenix Art.

 
Śląski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 na żywo z Politechniki Śląskiej

https://gliwiceonline.pl/

https://www.nowiny.gliwice.pl/

https://suski.dlawas.info/