Sukces naszych uczniów - "Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja"

Z przyjemnością informujemy, iż uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja".

Stypendia otrzymali:

Stanisław Szady - 1P

Mateusz Jarek - 1B

Dawid Piotrowski - 1P

Marcel Bieńko - 1B

 

Śląskie - Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny.

W IV i V edycji projektu wsparcie zostało skierowane do młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych.

Uczniom gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!