Wyniki 4. Szkolnego Mikołajkowego Konkursu SUDOKU

Dnia 4 grudnia odbył się IV szklony konkurs SUDOKU. W konkursie wzięło udział 52 uczniów i uczennic ( 46 uczniów i uczennic Technikum nr 1 oraz 6 uczennic XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego) .

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania 3 diagramy SUDOKU ( łatwy, średni i trudny). Za każdą poprawnie wpisana cyfrę w diagramie łatwym uczestnik

otrzymywał 1 punkt, w diagramie średnim – 2 punkty, a w trudnym 3 punkty. Za diagram łatwy można było zdobyć łącznie 51 punktów, za średni – 114 z za trudny 174 punkty. Za wszystkie 3 poprawnie rozwiązane diagramy można było otrzymać 339 punktów. Na rozwiązanie diagramów uczniowie mieli 90 minut.

Mistrzynią SUDOKU Technikum nr 1 i szkoły została uczennica klasy 4i Kamila Wilczyńska

zdobywając 339 punktów

 

Mistrzynią SUDOKU w XI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym i szkoły została uczennica klasy 2PR Hanna Jakubowska

zdobywając 339 punktów

 

II miejsce w Technikum nr 1 i szkole zajęła uczennica klasy 3b Patrycja Bezrąk

z 323 punktami

 

III miejsce w Technikum nr 1 i szkole zajął Piotr Marcol z klasy 3b

zdobywając 261 punkty

GRATULACJE!!!