Gliwice dnia 21.12.2021 r.

Unieważnienie postępowania „Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła, internat, SSM „Ślązaczek”)”

Gliwice dnia 24.11.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty