Gliwice, dnia 15.12.2023 r.

Zawiadomienie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych oferty

Gliwice, dnia 06.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły i na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5