Gliwice, dnia 06.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe

  1. Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (szkoła, internat, SSM „Ślązaczek")
  2. Konserwacja dwóch dźwigów osobowych oraz jednego towarowego w budynku internatu, zlokalizowanym w budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16
  3. Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły i na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5

 

Gliwice, dnia 01.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy:

Zapytanie ofertowe

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy pracowników Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach

 

Gliwice, dnia 23.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy pracowników Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach

Gliwice, dnia 21.11.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy:

Zapytanie ofertowe

Zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego

 

Gliwice, dnia 14.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego

 

Gliwice, dnia 31.01.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy:

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ( szkoła, internat, SSM „Ślązaczek")

 

Gliwice, dnia 18.01.2023 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:

Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ( szkoła, internat, SSM „Ślązaczek")

ogłoszenia o wyborze oferty w zadaniu:

"Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w 2023r."

 

Gliwice dnia 11.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w 2023 r."

 

Gliwice dnia 20.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy:

Zapytanie ofertowe

"Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły i na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5"

 

Gliwice dnia 08.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły i na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5"

 

Gliwice dnia 03.10.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa szafek nocnych do internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (2)"

 

Gliwice dnia 21.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa szafek nocnych do internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (2)"

 

Gliwice dnia 20.09.2022 r.

Unieważnienie postępowania "Zakup i dostawa sprzętu meblowego do internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 08.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa sprzętu meblowego do internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 17.08.2022 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Gliwice dnia 03.08.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 02.08.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

„Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła, internat, SSM „Ślązaczek”)”

Gliwice dnia 20.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe

„Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła, internat, SSM „Ślązaczek”)”

 

Gliwice dnia 04.07.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych oraz wymiana wyłazu dachowego w budynku szkoły"

Gliwice dnia 30.06.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

"Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczenia wymiennikowni w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Gliwice dnia 13.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczenia wymiennikowni w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 06.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych oraz wymiana wyłazu dachowego w budynku szkoły"

 

Gliwice dnia 09.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego pompowego odwodnienie posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni ciepła w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Załączniki:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej"
  2. Wzór umowy
  3. Opis przedmiotu zamówienia

Gliwice dnia 10.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Załączniki:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej"
  2. Formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia.
  3. Wzór umowy.

Gliwice dnia 19.01.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 21.12.2021 r.

Unieważnienie postępowania „Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła, internat, SSM „Ślązaczek”)”

Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 24.11.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

1. „Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5"

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie zapytania „Konwój wartości pieniężnych z siedziby ZSTI w Gliwicach do ING Bank Śląski Gliwice ul. Zwycięstwa 52 i z powrotem”

2. „Konwój wartości pieniężnych z siedziby ZSTI w Gliwicach do ING Bank Śląski Gliwice ul. Zwycięstwa 52 i z powrotem”

 

Gliwice dnia 28.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"