ogłoszenia o wyborze oferty w zadaniu:

"Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w 2023r."

 

Gliwice dnia 11.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w 2023 r."