Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówienia: "Roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Adres strony prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4289897-1749-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Termin składania ofert: 10-06-2024 o godzinie 10:00

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)

Wartość szacunkowa: powyżej 130 000 zł do 5 538 000€