Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówienia: "Roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej oraz szatni z sanitariatami w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Adres strony prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ff9f326-fb4d-11ee-b016-82aaee56c84c

Termin składania ofert: 06-05-2024 o godzinie 14:00

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)

Wartość szacunkowa: powyżej 130 000 zł do 5 538 000€