Gliwice, dnia 31.01.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy:

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ( szkoła, internat, SSM „Ślązaczek")

Gliwice, dnia 18.01.2023 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:

Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ( szkoła, internat, SSM „Ślązaczek")