Gliwice, dnia 12.02.2024 r.

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice, dnia 12.02.2024 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice, dnia 06.02.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,
w ramach programu ,,Nowoczesny senior w nowoczesnej szkole’’ część 2

Załączniki:

  1. Formularz cenowy
  2. Specyfikacja
  3. Propozycja cenowa
  4. Opis proponowanych przez wykonawcę parametrów sprzętu komputerowego
  5. Wzór umowy

Odpowiedz na zapytanie