Gliwice, dnia 01.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice, dnia 23.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy pracowników Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach