Gliwice, dnia 26.01.2024 r.

Zawiadomienie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Gliwice, dnia 23.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sali gimnastycznej oraz szatni z sanitariatami w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Załączniki:

  1. Wzór umowy,
  2. Propozycja cenowa
  3. Szczegółowe wymagania