Gliwice, dnia 21.11.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice, dnia 14.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego