Gliwice dnia 20.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice dnia 08.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły i na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5"

 

Gliwice dnia 03.10.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice dnia 21.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa szafek nocnych do internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (2)"

Gliwice dnia 20.09.2022 r.

Unieważnienie postępowania "Zakup i dostawa sprzętu meblowego do internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Gliwice dnia 08.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa sprzętu meblowego do internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Gliwice dnia 17.08.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice dnia 03.08.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Gliwice dnia 02.08.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice dnia 20.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe

„Świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła, internat, SSM „Ślązaczek”)”

Gliwice dnia 04.07.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice dnia 30.06.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gliwice dnia 13.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczenia wymiennikowni w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

 

Gliwice dnia 06.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych oraz wymiana wyłazu dachowego w budynku szkoły"

Gliwice dnia 09.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego pompowego odwodnienie posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni ciepła w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Gliwice dnia 10.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Gliwice dnia 19.01.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty